TERMENI ȘI CONDIȚII

1. INTRODUCERE

Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a site-ului www.menatwork.ro, denumite în continuare Site-ul, de către potențialii vizitatori sau clienți. Accesând și navigând pe acest site, acceptați expres termenii de utilizare descriși în continuare.
Acest Site functioneaza in baza legislatiei din Romania. MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. nu poate fi tinuta raspunzatoare in eventualitatea in care continutul sau Site-ul in sine nu sunt conforme cu legislatia altor tari.

2. NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Conținutul informațiilor se referă la descrierea activităților, de pe site-ul www.menatwork.ro
MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. nu va acorda nici o garanție referitoare la:
 a) evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
 b) neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
 Astfel, MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său.

3. MARCA ȘI DREPTUL DE AUTOR

Dreptul de autor pentru toate informațiile existente pe acest site este deținut de MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. sau de afiliații săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de catre MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. ori de titularul acestui drept.
Toate drepturile sunt rezervate  MENATWORK SOLUTIONS S.R.L.
Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului sau a securității acestuia ori pentru discreditarea sau hărțuirea  MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. sau a afiliațiilor săi.
MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. va aplica toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului unei persoane neautorizate.

4. OBIECTIVUL COȚINUTULUI SITE-LUI

Obiectivul conținutului Site-ului este de a transmite informații actualizate și exacte. MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. nu poate garanta însă, că prezentele pagini nu conțin erori și asigură că depune toate diligențele pentru realizarea unei informări corecte și remedierea eventualelor erori.

5. CONFIDENȚIALITATE

Protecția informațiilor în cursul prelucrării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a MENATWORK SOLUTIONS S.R.L., de aceea toate datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt prelucrate conform prevederilor legale valabile în statul în care este întreținut acest site, respectiv România. Site-ul nostru web poate include legături cu alte site-uri al căror conținut nu se află sub controlul nostru, de aceea MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. nu își asumă și nu poate accepta niciun fel de responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web.
MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. se angajează să nu dezvăluie nicio informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând obligatiile legale si situatiile in care exista consimtamantul dumneavoastra expres.

Site-ul nostru web poate include legături cu alte site-uri al căror conținut nu se află sub controlul nostru, de aceea MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. nu își asumă și nu poate accepta nici un fel de responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web.

6. COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Când vizitați site-ul web al MENATWORK SOLUTIONS S.R.L., serverul de web înregistrează automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet și site-ul web de pe care ne vizitați. Alte date personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei înregistrări, al unui sondaj de opinie, concurs sau în cursul executării unui contract.
Când prin intermediul prezentului Site vă sunt solicitate informații, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicațiilor disponibile pe site.
Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail etc.), modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate produsele și/sau serviciile MENATWORK SOLUTIONS S.R.L., dar poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate.
Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări și prelucări electronice.

7. UTILIZAREA ȘI DEZVĂLUIREA DATELOR PERSONALE ȘI SPECIFICAREA SCOPULUI

Datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate de către MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. în următoarele scopuri:
– de marketing direct, respectiv informare prin mesaje transmise prin e-mail și SMS cu privire la produse și servicii (inclusiv noile produse și servicii ale MENATWORK SOLUTIONS S.R.L.), promoții, concursuri sau orice alte acțiuni de marketing desfășurate de către MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. și de partenerii săi și administrare a bazei de date de clienți (consumatori, numai în măsura în care persoana vizată și-a exprimat acordul expres și neechivoc pentru prelucrarea e-mail-ului și/sau telefonului în acest scop);
– în scopul prelucrării solicitării dumneavoastră, inclusiv pentru asistență clienți, MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. se obligă să nu facă publice datele cu caracter personal transmise de către dumneavoastră prin intermediul Site-ului și să nu le dezvăluie către terțe părți, cu excepția situației în care se află între partenerii agreați în mod expres de către  MENATWORK SOLUTIONS S.R.L.. Într-o asemenea situație, MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. se va asigura că partenerul colaborator, ales cu atenție, va îndeplini cerințele legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

8. INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI (VIZITATORI)

Ca utilizator (vizitator) aveți următoarele responsabilități:
– să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră, așa cum este cerut de formularul de înregistrare atunci când este cazul;
– să mențineți și să înnoiți, atunci când situația cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete.
 Totodată, vă asumați obligativitatea de a nu face următoarele:
– să publicați materiale care contin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge acest sistem, cât și orice sistem sau informație;
– să publicați materiale cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
– să publicați materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informații prohibite de prevederile legale în vigoare;
– să publicați o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare;
– sa promovati alte marci in afara de cele detinute de MENATWORK SOLUTIONS S.R.L.
 În caz de nerespectare a acestor condiții, MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. și afiliații săi se disociază de autorul acestora, va șterge informațiile respective și poate acționa pe cale legală.

9. INFORMAȚIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Orice persoană care vizitează Site-ul  și care îi oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele:
•prelucrarea acestor date și informații personale de către MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. si imputernicitii sai în vederea efectuării de studii de piată;
•informarea cu privire la oferte si concursuri, in masura in care numai în măsura în care persoana în cauză și-a exprimat acordul cu privire la primirea unor asemenea informații, prin bifarea în mod corespunzător a spatiului indicat
•transmiterii de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct, numai în măsura în care persoana în cauză și-a exprimat acordul cu privire la primirea unor asemenea informații, prin bifarea în mod corespunzător a spatiului indicat;
•soluționarea de către MENATWORK SOLUTIONS S.R.L.  a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea pagina “Contact” din site);
•alte activități întreprinse de MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului. MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. va păstra confidențialitatea acestor informații.

10. INFORMAREA PERSOANELOR VIZATE ASUPRA DREPTURILOR LOR

Tuturor persoanelor care transmit catre Site datele lor personale le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001, urmând a fi informați prin anunțul făcut public de catre MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. prin acest sistem asupra drepturilor lor:
•dreptul de acces, respectiv MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. are obligația să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediată pe adresa   Popești Leordeni, Șoseaua de Centură a nr. 103, județul Ilfov, cod poștal 077160, Bucuresti, in atenția Departamentului de Marketing.
•dreptul de intervenție asupra datelor, respectiv MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. are obligația să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
•dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
•dreptul de a vă adresa justiției
•dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și de a solicita ștergerea datelor personale ale solicitantului*.

Observație:
* orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc;
 * orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
Pe lângă termenii și condițiile care sunt reglementate în politica site-ului, dumneavoastră ințelegeți și acceptați faptul că MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. poate culege și păstra date despre persoanele care vizitează acest site.
 Aveți dreptul de a ne cere să ștergem informațiile referitoare la persoana dumneavoastră contactându-ne la adresa: Popești Leordeni, Șoseaua de Centură a nr. 103, județul Ilfov, cod poștal 077160, În atenția Departamentului de Marketing.

11. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

“Termeni și Condiții” constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și  MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. în privința utilizării site-ului www.menatwork.ro.
MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. își rezervă dreptul de a revizui și aduce la zi aceste reguli în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.
Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină vă rugăm să ne scrieți la adresa Popești Leordeni, Șoseaua de Centură a nr. 103, județul Ilfov, cod poștal 077160, in atenția Departamentului de Marketing sau prin e-mail la adresa  secretariat@menatwork.ro.

12. LIMITAREA RASPUNDERII PRIVIND INFORMATIILE DE PE SITE

Soluţiile constructive prezentate pe Site au caracter exemplificativ. Punerea în operă se va face doar cu acordul proiectantului de specialitate al lucrării, ca urmare a adaptării acestora la particularităţile obiectivului dumneavoastra.
Informatiile tehnice si de orice alta natura oferite precum si imaginile afisate de MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. pe Site au caracter strict informativ. Cu toate ca intregul continut al Site-ului a fost pregatit cu grija de catre noi, pot exista diferente intre informatiile si imaginile existente pe site si datele tehnice corecte.  MENATWORK SOLUTIONS S.R.L. nu va fi responsabila pentru erori, omisiuni sau inadvertente in continut. Pentru a evita orice inadvertente cauzate de erori de publicare pe Site, va rugam sa verificati in prealabil informatiile, prin consultarea departamentului responsabil din cadrul MENATWORK SOLUTIONS S.R.L., respectiv: departamentul tehnic, comercial, logistic, marketing etcetera accesand pagina contact.
Informaţiile prezentate pe Site se bazează pe teste de laborator, calcule și estimări tehnice. Informaţiile pot fi modificate și actualizate fără o notificare prealabilă.

"*" indicates required fields

Build with Menatwork

Pentru colaborare și soluții personalizate, lasă-ne un mesaj.
Acceptance*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Cere ofertă Sună-ne 0748.660.660 WhatsApp